איכות

Gsap מבססת תרבות לאיכות ומשפרת את ניהול מערכת האיכות (QMS). אנו מפתחים יחד עם הלקוח מערכת איכות מקיפה המתאימה לארגון ולמוצר, לטיפול קליני ויישומים מסחריים. מומחי האיכות שלנו ב- Gsap, יכולים לעזור לך לבסס מטריצות אלה, לאסוף את הנתונים כראוי, לנתח את התוצאות ולקבוע פעולות לשיפור. עקרונות יישום יעילים אלה פועלים: (i) נהל את המדדים, ((ii) פרש בהקשר ו- (iii) החל באופן פנימי.

ניהול סיכונים

על פי תקנים רלוונטיים כגון ISO 14971, כולל dFMEA ו- pFMEA


בקרות עיצוב ופיתוח

כולל סקירות עיצוב ותכנון מימוש המוצר


אימות ואימות המוצר (V&V)

תמיכה בכתיבה ובדיקה של פרוטוקולים ודוחות


בקרות רכישה וקבלה

בדיקת דגימה על פי תקנים בינלאומיים והנחיות סטטיסטיות ישימות


העברה לייצור

תכנון איכותי וביצוע העברת הייצור וניתוח יכולות התהליך


אימות תהליך ואימות

כולל IQ/OQ/PQ/TMV


שיפור איכות

מוצר שאינו תואם (NC), טיפול בתלונות, תיקון ומניעה (CAPA)


ניוזלטרים

דילוג לתוכן window.TEAMME_CONFIG = { companyNamespace: "bringthemhome", };